Emisiunea 91

Emisiunea 91 Escu Tv.
-Interviu cu Doamna Monique Sauvé, Deputata PLQ, Fabre, Laval
-Veronica Dragnef, pasiunea pentru pictura
—————————————————————————–
Interview avec Mme Monique Sauvé, Deputée PLQ, Fabre, Laval
Veronica Dragnef, la peinture avant tout
—————————————————————————–
Orarul/Horaire Escu Tv
Antenne: 47.1, VIDEOTRON 16 & 616 (HD), BELL 216 & 1216 (HD)
Duminica/Dimanche 10h00
Luni/Lundi 11h30, 22h00
Marti/Mardi 14h30
Miercuri/Mercredi 10h00
Joi/Jeudi 08h00
Vineri/Vendredi 19h30
Sambata/Samedi 16h30
Canal YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCFAoVzxjioZr9t2TxUQ4FRA
En direct http://icitelevision.ca/live-video/
EscuTV en ligne http://icitelevision.ca/escutv/

Recent comments